Διεθνικές Συναντήσεις Συνεργασίας (TCAs)

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βρίσκετε όλες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Διεθνικών Συναντήσεων Συνεργασίας (Transnational Cooperation Activities- TCAs).

Οι Διεθνικές Συναντήσεις Συνεργασίας διοργανώνονται από τις Εθνικές Μονάδες των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και στόχος τους είναι η βελτίωση της ποιότητας στη συνολική εφαρμογή του προγράμματος συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αύξηση του αντίκτυπου του προγράμματος σε συστημικό επίπεδο.

Είδη Διεθνικών Συναντήσεων Συνεργασίας:
· Σεμινάρια Εξεύρεσης Εταίρων

· Επισκέψεις Μελέτης

· Εκπαιδεύσεις

· Σεμινάρια

· Μελέτες

Οι Διεθνικές Συναντήσεις Συνεργασίας αφορούν στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Νεολαίας και παρέχουν ένα βήμα για διάλογο πάνω σε θέματα ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων που αποτελούν κοινό τόπο ενδιαφέροντος, συνεισφέροντας στην ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών και στην προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών.

Το ΙΚΥ αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και τις δαπάνες διαβίωσης στους συμμετέχοντες σε ποσοστό 95%, ενώ το υπόλοιπο 5% θα καλυφθεί από ιδίους πόρους των συμμετεχόντων.

Δείτε παρακάτω τις Διεθνικές Συναντήσεις Συνεργασίας που μπορείτε να αιτηθείτε:

2018
cache/resized/734dfdd72d9662e967561e54454b74b4.jpg Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ανακοινώνει ...
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ ...
2018
cache/resized/5a66d13b2b4bc56ff865a7c011b0c84a.jpg “Quality in Early Childhood Education and Care” Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους ...
“Quality in Early Childhood Education and Care” Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως ...
2017
cache/resized/c87b79aee3a6d18b99668491686e0f96.jpg Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ανακοινώνει ...
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ ...
2017
cache/resized/f71256944135209a65e39a3303c3d265.jpg Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ανακοινώνει ...
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ ...

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss