Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών και ανταλλαγών μπορούν να απευθυνθούν οι:

1. Ομογενείς προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στο Ελληνικό Κολλέγιο της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης στα Τμήματα:

i) Ελληνικών Σπουδών (Φιλολογίας)
ii) Εξελικτικής Ψυχολογίας
iii) Στοιχειώδους Εκπαίδευσης
προκειμένου μέρος των Πανεπιστημιακών τους σπουδών να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, στα αντίστοιχα Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων.

2. Έλληνες προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε οποιαδήποτε από τα Πανεπιστήμια της χώρας μας, στα Τμήματα:

i) Φιλολογίας
ii) Ψυχολογίας
iii) Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
iv) Θεολογικών Τμημάτων
προκειμένου μέρος των σπουδών τους να υλοποιηθεί στο Ελληνικό Κολλέγιο της Βοστώνης ή στη Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης.

Πληροφορίες:
Άννα Χριστοδούλου (210 3726327, achris@iky.gr)
Νικολέτα Μαλατέστα (210 3726370, nmalatesta@iky.gr)
Χρυσάννα Μεταξά (210 3726330, xmetaxa@iky.gr)
Εmail: exoterikou@iky.gr

images Πρόγραμμα υποτροφιών / ανταλλαγών για:

1. i. Ομογενείς προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν στα Τμήματα:

  • Ελληνικών Σπουδών (Φιλολογίας),
  • Εξελικτικής Ψυχολογίας
  • Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης προκειμένου να διανύσουν μέρος των Πανεπι-στημιακών τους σπουδών στην Ελλάδα στα αντίστοιχα Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων και

ii. Έλληνες φοιτητές

  • Φιλολογίας,
  • Ψυχολογίας,
  • Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Θεολογικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να διανύσουν μέρος των σπουδών τους στο Ελληνικό Κολλέγιο της Βοστώνης ή στη Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης.

 2. i. Ομογενείς, κατόχους τίτλου Master of Divinity της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και για φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Master of Theology, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στα θεσμοθετημένα μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας

ii.Έλληνες πτυχιούχους των Τμημάτων Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας και φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδας, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στη Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και συγκεκριμένα να φοιτήσουν στο πρόγραμμα επιπέδου Master of Theology.

 czxcz.gif

NEO!!!


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις Προπτυχιακών υποτροφιών για (ομογενείς φοιτητές Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης & για Έλληνες φοιτητές – προθεσμία υποβολής έως 20‐8‐2014

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει τέσσερις(4) θέσεις Μεταπτυχιακών υποτροφιών για (ομογενείς φοιτητές Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης & για Έλληνες φοιτητές – προθεσμία υποβολής έως 20‐8‐2014


 

Πληροφορίες:
Χριστοδούλου Άννα (210 3726327, achris@iky.gr)
Μεταξά Χρυσάννα (210 3726330, xmetaxa@iky.gr)
Εmail: exoterikou@iky.gr 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο