Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΚΥ αναφορικά με τα τρέχοντα προγράμματα υποτροφιών

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΚΥ αναφορικά με τα τρέχοντα προγράμματα υποτροφιών

 1. Πρόγραμμα υποτροφιών προς φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ)
  Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης τον Νοέμβριο, επισημαίνεται ότι η διαδικασία βρίσκεται στην τελική της φάση, και συγκεκριμένα στην επεξεργασία του απαραίτητου λογισμικού για την υποδοχή των αιτήσεων, με στόχο την ταχύτατη ολοκλήρωσή του, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων μέσα στον Ιανουάριο του 2017.
  Αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα ακριβή κριτήρια που θα εφαρμοστούν, διευκρινίζεται ότι θα περιγραφούν αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη, η οποία θα ανακοινωθεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ. Σε κάθε περίπτωση, η υποτροφία που θα χορηγηθεί θα έχει αναδρομική ισχύ, από 1 Οκτωβρίου 2016.
  Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αναμένουν την ανακοίνωση της προκήρυξης –πιθανότατα έως το τέλος Ιανουαρίου 2017- προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη έγκυρη ενημέρωση.
 2. Πρόγραμμα «ενίσχυσης μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών»
  Μετά τον έλεγχο και την καταγραφή των 1700 και πλέον αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης και επιλεξιμότητας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανάρτηση των αποτελεσμάτων εντός του Ιανουαρίου 2017.
 3.  Πρόγραμμα «ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (Β΄φάση). Σχετικά με τις Υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων για την «ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», για υποψηφίους 18 έως 36 μηνών, επισημαίνεται ότι επίκειται, στο αμέσως επόμενο διάστημα (πιθανότατα εντός Δεκεμβρίου 2016 ή στις αρχές Ιανουαρίου 2017) η ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο