NEO!

  

Υποτροφίες ΙΚΥ/ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Υπογράφηκε η Κ.Υ.Α. και το ΙΚΥ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχωράει στην προκήρυξη 100 θέσεων υποτροφιών για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στους ακόλουθους τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς: Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και μετά το πέρας τους οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εάν επιθυμούν, στην ΕΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη. 


NEO!

Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων, 2ος κύκλος

Αναμένεται η υπογραφή της Κ.Υ.Α. και η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγράμματος υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β Κύκλος» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Πράξη θα αφορά περίπου 600 μεταδιδακτορικές υποτροφίες, οι οποίες θα χορηγηθούν στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς: α) ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, β) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ και γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

DFGHFDFD.jpg


NEO!

fghfghfghfghfghfghtyujhvjgyguiftjghlkj.jpg  

Διδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ- Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας

Τον Νοέμβριο 2018 προκηρύχθηκαν πέντε (5) θέσεις υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 , σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1) Ιστορίας και Πολιτισμού 2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 3) Νομικών Επιστημών 4) Οικονομικών Επιστημών. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2019.

 


NEO!  

jdhgghgeyu.jpg

Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός

Ξεκίνησε το νέο, 25ο Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που απευθύνεται σε ξένους υπηκόους, κατόχους πτυχίου ξένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

 

  DFGHFDFD.jpg

Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων, 2ος κύκλος

Ολοκληρώνεται η συμβολαιοποίηση για τους 700 επιλεγέντες υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος Κύκλος, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2018.


Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδ. έτους 2017-2018 (2ος κύκλος)

Στις 20/9/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής φακέλων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-Β κύκλος» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Συνολικά ζητήθηκαν να υποβληθούν 5.531 φάκελοι δικαιολογητικών (επιλεγέντων και ποσοστού επιλαχόντων). Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων και η ανάρτηση των Πινάκων επιλεγέντων, επιλαχόντων και μη επιλέξιμων υποψήφιων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, πριν ή αμέσως μετά τις γιορτές.


fghfghfghfghfghfghtyujhvjgyguiftjghlkj.jpg

Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ – Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Τον Οκτώβριο 2018 προκηρύχθηκε μία (1) θέση υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με τίτλο «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships».

Το πρόγραμμα αφορά Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (European University Institute) με τίτλο «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2) Οικονομικών Επιστημών, 3) Νομικών Επιστημών, 4) Ιστορίας και Πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας έως και την 18η Οκτωβρίου 2018.


27/11/2018 – Το ΙΚΥ συμμμετείχε στις  «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-2018»

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ πραγματοποίησε ομιλία αναφορικά με την προβολή των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, στην εκδήλωση «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-2018» που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) στις 27 Νοεμβρίου 2018, με στόχο την υποστήριξη των νέων κυρίως ερευνητών στη διαδικασία αναζήτησης ευκαιριών για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και με στελέχη του ΙΚΥ και να ενημερωθούν για τις υποτροφίες που χορηγεί σε ερευνητές καθώς και για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του Ε.Ι.Ε.

newsletter16_-_Αντιγραφή.jpg

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο