Ενημερωτικές ημερίδες του ΙΚΥ για τις δράσεις του τομεακού Προγράμματος Comenius, στα Ιωάννινα, τη Μυτιλήνη και την Κοζάνη, Δεκέμβριος 2012 – Ιανουάριος 2013

                                     ioan           myt           koz

Με στόχο την προώθηση της ενημέρωσης για τις δράσεις του τομεακού προγράμματος Comenius και την ενίσχυση της συμμετοχής από εκπαιδευτικούς και σχολεία που εμπίπτουν στην ομάδα στόχο του Προγράμματος Comenius, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση», πραγματοποίησε ημερίδες στα Ιωάννινα, τη Μυτιλήνη και την Κοζάνη, στις 21 Ιανουαρίου 2013, 17 και 10 Δεκεμβρίου 2012 αντίστοιχα. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο