Αποτελέσματα αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών» (CERN) υποψηφίων διδακτόρων 2013-14

ikycern_lognk1.jpg

Επιλογή αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών» (CERN) υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής – ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

 

Δείτε περισσότερα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο