Η πρόταση κινητικότητας Erasmus στο Moscow Lomosov State University είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών, που αναγνωρίζει την αξία της διεθνούς συνεργασίας και δικτύωσης με τη Ρωσία με στόχο την κατάρτιση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και  κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Από 20 έως 29 Μαΐου 2016 επισκέφθηκα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus το Moscow Lomonosov State University. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής μου πραγματοποιήθηκε  μια σειρά διαλέξεων-σεμιναρίων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας. Η εκτίμηση μου είναι  ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει σε μια γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών και θα  οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση και τόνωση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Επισημαίνω ότι αρκετοί καθηγητές  από το Πανεπιστήμιο του Lomonosov, με τους οποίους ήρθα σε επαφή,  επέδειξαν ενδιαφέρον και ισχυρή βούληση να επισκεφτούν την Ελλάδα σε ένα πλαίσιο μιας ερευνητικής-εκπαιδευτικής συνεργασίας.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης μου οι συνάδελφοι καθηγητές από την Ρωσία μου τόνισαν ιδιαίτερα τους στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας, την κοινή ιστορία και  πολιτιστική κληρονομιά που συνδέουν τους δύο λαούς. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία  να γίνει μια πρώτη συζήτηση για συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη δράση αυτή του Erasmus. Η εκτίμησή μου, μετά την επίσκεψη αυτή,  είναι ότι οι φοιτητές μας μέσου ενός μελλοντικού  προγράμματος Erasmus  θα αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα αυξήσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και το δυναμικό τους. Αυτό θα τους καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικoύς  στην σύγχρονη και διεθνή αγορά εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο