Στοιχεία 2007-2014  για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Infographics


Ολοκληρωμένα σχέδια Κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Infographics


Ατομικές εκθέσεις προσωπικού σε ολοκληρωμένα σχέδια

XLS


Ατομικές εκθέσεις φοιτητών σε κινητικότητες για σπουδές σε ολοκληρωμένα σχέδια

XLS


Ατομικές εκθέσεις φοιτητών σε κινητικότητες για πρακτική άσκηση σε ολοκληρωμένα σχέδια

XLS

Μετάβαση στο περιεχόμενο