Οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

1. Αριστέα Παρασκευοπούλου του Γεωργίου

2. Χριστίνα Ναλπαντίδου του Κωνσταντίνου

3. Δημήτρη Σωτήρη του Νϊκο

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο