Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαβάρων Σουφλίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαβάρων Σουφλίου


 Tα ονόματα των τριών (3) πρώτων αποφοιτησάντων μαθητών της τρίτης τάξης του Γυμνασίου Λαβάρων Έβρου είναι:

1) Κουτελιδάκη Μαρία- Ειρήνη 2) Κουτελιδάκη Χαριτίνη 3) Κουτελιδάκης Νικήστρατος


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο