Ημερήσιο Γυμνάσιο Μεταξάδων Έβρου


 

 

Οι βραβευθέντες μαθητές του Γυμνασίου Μεταξάδων Έβρου είναι οι εξής:

1) Διάκα Βασιλική  2) Μπαχτσιαβανούδη Στεργιανή  3) Κυπαρισσούδης Νικόλαος


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο