Η 3 εκατομμυριοστή φοιτήτρια Erasmus από την Ελλάδα

ekkatomiriosts  Η φοιτήτρια Σοφία Εμμανουέλα Θεοδώρου του Τμήματος Περιβάλλοντος, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η 3 εκατομμυριοστή φοιτήτρια Erasmus που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Από κάθε χώρα έχει επιλεγεί μόνο ένας φοιτητής/ φοιτήτρια. Η φοιτήτρια θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε όλες τις σχετικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Πρόγραμμα Erasmus, 26 χρόνια μετά την έναρξη του, έχει επιτύχει να προσφέρει σε 3 εκατομμύρια φοιτητές/φοιτήτριες την ευκαιρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό ή να αναλάβουν πρακτική άσκηση με μια ξένη εταιρεία/φορέα.

Για να σηματοδοτήσει αυτό το ορόσημο, το Erasmus Student Network (ESN) κάλεσε τους φοιτητές/φοιτήτριες Erasmus 2012- 2013 να κάνουν αίτηση για να εκπροσωπήσουν τα 3 εκατομμυρίων φοιτητών/φοιτητριών Erasmus. Από τους 1.800 φοιτητές/φοιτήτριες που συμμετείχαν, η ESN και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξαν έναν/μια ανά χώρα, οι ιστορίες των οποίων τονίζουν το εύρος των δυνατοτήτων του προγράμματος Erasmus και την επίδρασή του.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ακολουθεί η δήλωση της φοιτήτριας Σοφίας Εμμανουέλας Θεοδώρου:

 had two aims with Erasmus: to gain practical knowledge for my thesis and to develop long-term relationships with great minds for my future career. I accomplished both. I met great minds, like Professor Socolow from the University of Princeton, and I participated in a great meeting of professors from all over the world. These gave me the opportunities to create personal relationships with experts in my field. I participated in a four-day Spring School in Smart Energy Solutions in Urban Environment, organised through the EU project CLAIRE. There I met the next generation of professors and senior researchers. These meetings will help me to make connections between my academic knowledge and businesses.The whole experience was good for my personal development and now I am willing to participate in any programme which will help my future.

My advice to any student is to be willing to change their life. Change your mind-set. And do it now. By participating in Erasmus placements, you expand your horizons, you test your limits, you learn about yourself, you gain knowledge. You make your life worth living. Take advantage of Erasmus and go for it!

Sofia Emmanouela Theodorou, 24, University of the Aegean, Erasmus trainee at the Polytechnic University of Turin, Italy, where she pursued a 6-month traineeship in ‘Indoor Environment and Energy Management Competence Centre’.

Μετάβαση στο περιεχόμενο