Παρόλες τις αντιξοότητες που έχει δημιουργήσει η πανδημία COVID-19 στην υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/IKY βρίσκεται αδιάλειπτα κοντά στους συμμετέχοντες φορείς για να τους στηρίξει. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΜ απέστειλε προωθητικό υλικό προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες σε φορείς-δικαιούχους του 2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο