Η Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα, Συντονίστρια του Leonardo Da Vinci αναφέρεται στις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του ECVET στην περιοδική έκδοση του ECVET MAG, τεύχος Δεκεμβρίου 2012

22 Η Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα, Συντονίστρια του Leonardo Da Vinci αναφέρεται στις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του ECVET που απεικονίζουν τη νομική και θεσμική κατοχύρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων εστιάζοντας στην αλλαγή προσανατολισμού από το περιεχόμενο στην παραγωγή συμπερασμάτων.
Σε αρθρογραφία της  στην περιοδική έκδοση του ECVET MAG η κα Ντρούτσα επισημαίνει χαρακτηριστικά «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ECVET ανακύπτει  ως κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  με στόχο να εξασφαλιστεί  κάθετη και οριζόντια μαθησιακή κινητικότητα, ανοίγοντας μαθησιακά μονοπάτια καθώς και να ευθυγραμμιστεί με ένα συνεκτικό τρόπο, η αρχική επαγγελματική κατάρτιση με τα συνεχή υπο-συστήματα της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με το ελληνικό σύστημα ECVET υπό επεξεργασία, ο στόχος αυτού του «έργου» είναι να αναλύσει και να προβάλει τη σχέση μεταξύ του ECVET και των εθνικών συστημάτων και πρωτοβουλιών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε συνάρτηση με την αξιολόγηση, την επικύρωση και την πιστοποίηση των διαδικασιών…»

Διαβάστε Περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο