Το ΙΚΥ προκηρύσσει 10 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πρόγραμμα ΙΚΥ – ΕΤΕ

 

ikyete2014nk1.jpg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 -15

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 114232/Β7/21-7-2014 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2024/Β/25-7-2014).

ανακοινώνει

την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποτροφιών από το πρόγραμμα Εθνικής Τράπεζας/ΙΚΥ για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις του επιστημονικού τομέα «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες». Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

table_ikyetenk2.jpg

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε μια από τις ανωτέρω εξειδικεύσεις, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλη εξειδίκευση, μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, με βαθμό βασικού πτυχίου από 7,00 και άνω, των οποίων το θέμα και η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ορίστηκαν από 1η/9/2013 έως και την 31η /8/2014.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10 Σεπτεμβρίου 2014. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ .

Μετάβαση στο περιεχόμενο