Ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων σχεδίων Erasmus+ για όλους τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Dissemination_of_results_event_21.12.2021.png

 

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 10:20-12:30 ημερίδα διάδοσης καλών πρακτικών με έμφαση στις βασικές προτεραιότητες του νέου Προγράμματος Erasmus+ για την ψηφιακή, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και την ενεργό πολιτειότητα, παρουσιάζοντας σχέδια ΚΑ1 και ΚΑ2 από όλους τους τομείς Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του εργαλείου Micrososft Teams και στη συνέχεια το βίντεο θα αναρτηθεί στο κανάλι Youtube του ΙΚΥ.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε εδώ:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a27d0c93ee4084c6093a18f8405ae2905%40thread.tacv2/1639651981389?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22f2f2a750-5326-4390-affe-87b3fd86cbdb%22%7d
Συνδεθείτε με την εφαρμογή Teams για Windows (προτείνεται) ή μέσω του Web Browser Edge. Κρατήστε το μικρόφωνο σας κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια και το ανοίγετε μόνο στο χρόνο που δίνεται για ερωτήσεις / συζήτηση. Μπορείτε να στέλνετε στο chat ερωτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης.
Eπισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο