Οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:

1. Παπαδημητρίου Πασχάλης του Μιχαήλ

2. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

3. Καρανικολόπουλος Ειρηναίος του Κωνσταντίνου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο