Καλές Πρακτικές από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ημερίδα Ενημέρωσης και Διάδοσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος ERASMUS, 10 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα

9 Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» διοργάνωσε εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση για την πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2013, το νέο Πρόγραμμα 2014-2020 καθώς και την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Επιπροσθέτως, συζητήθηκαν θέματα οικονομικής διαχείρισης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης για όλες τις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus καθώς και δόθηκαν οδηγίες με σκοπό την ενημέρωση των γραφείων για τον σωστό τρόπο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα ERASMUS 2013-2014.

Διαβάστε Περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο