Υποβολή αίτησης-Κανόνες Χρηματοδότησης

SXOLIKESnikokiky111.jpg

Στη συνολική επιχορήγηση των σχεδίων των Στρατηγικών συμπράξεων επιβάλλεται ανώτατο όριο ύψους 150.000 ευρώ για ετήσια σχέδια, 300.000 ευρώ για διετή σχέδια και 450.000 ευρώ για τριετή σχέδια. Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από διάφορα στοιχεία δαπανών που θα επιλέγονται από τους αιτούντες σύμφωνα με τις δραστηριότητες που επιθυμούν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν.

Έτσι, οι αιτούντες καλούνται να επιλέξουν κατηγορίες δαπάνης από τις παρακάτω προτεινόμενες δαπάνες:

• Project Management and Implementation: Διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου (2.750 € το μήνα ανά σχέδιο)
• Transnational Project meetings: Διακρατικές συναντήσεις για το σχέδιο (23.000 € το χρόνο ανά σχέδιο)
• Intellectual Outputs: Πνευματικά Προϊόντα
• Multiplier Events: Πολλαπλασιαστικές Δράσεις (μόνον εφόσον δημιουργηθούν Πνευματικά Προϊόντα)
• Transnational Training Teaching and Learning Activities: Διεθνικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης
• Exceptional Cost: Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση (50.000€ κατ’ ανώτατο όριο, ανά σχέδιο)
• Special Needs Support: Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες
• Linguistic Support: Γλωσσική Υποστήριξη (για δραστηριότητες κινητικότητας 2-12 μηνών)

Εφόσον υπάρχει προστιθέμενη αξία για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου, παρέχεται χρηματοδότηση για τις ακόλουθες δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και μάθησης:

• Blended mobility of learners: Μικτή κινητικότητα εκπαιδευομένων που συνδυάζει μια μικρής διάρκειας φυσική κινητικότητα (5 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού) με την εικονική κινητικότητα.
• Short-term exchanges of groups of pupils: Μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων μαθητών (5 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού).
• Long-term study mobility of pupils: Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών για τη φοίτησή τους σε άλλο σχολείο (2 έως 12 μήνες)*.
• Long-term teaching or training assignments: Μεγάλης διάρκειας ανάθεση διδασκαλίας ή κατάρτισης (2 έως 12 μήνες)
• Short-term joint staff training events: Μικρής διάρκειας κοινά προγράμματα κατάρτισης προσωπικού (5 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού).

* Συμβουλευτείτε τον Οδηγό μακρόχρονης κινητικότητας μαθητών

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Όλοι οι φορείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να εγγραφούν και να παρέχουν τα βασικά τους νομικά και οικονομικά στοιχεία στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας του οργανισμού θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
• Να δημιουργήσει λογαριασμό ECAS (Σύστημα Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-European Commission Authentication Service) λαμβάνοντας ένα όνομα χρήστη (user name) και έναν κωδικό (password) για ασφαλή πρόσβαση στο URF. O Oδηγός που περιγράφει τα βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού ECAS, βρίσκεται αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ. Σε αυτή τη διεύθυνση ο Οδηγός είναι μεταφρασμένος στην ελληνική γλώσσα και οι αιτούντες φορείς μπορούν να παρακολουθήσουν αναλυτικά τα βήματα δημιουργίας λογαριασμού ECAS σε βίντεο.
• Πρόσβαση στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal) και εγγραφή του οργανισμού μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
• Οι Ελληνικοί αιτούντες φορείς υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά και μόνο, μέσω e-Forms, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Μονάδας.

Προσοχή: 

Για Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων το έντυπο της αίτησης είναι εδώ

Για Στρατηγικές Συμπράξεις και Συμπράξεις μεταξύ τοπικών/περιφερειακών αρχών το έντυπο της αίτησης είναι εδώ

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Εξουσιοδότηση

Αναλυτικά τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης για τη Βασική Δράση 2 στο Erasmus+ εδώ:

{module 631}

Μετάβαση στο περιεχόμενο