Οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι οι εξής

1. Παπατσιούμα Δάφνη του Παναγιώτη,

2. Βούγιας Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο