Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Κιάκου είμαι απόφοιτος του τμήματος νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η εμπειρία μου μέσω του Erasmus placement στο Ελληνικό νηπιαγωγείο του Λονδίνου ήταν η αρχή για μια νέο ξεκίνημα. Ο απολογισμός μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης είναι μόνο θετικός. Πρώτα απ’ όλα ήταν η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσα στη σχολική τάξη. Η καθημερινότητα και η τριβή με τους ίδιους μαθητές με βοήθησαν να προβληματιστώ για το πώς η θεωρητική κατάρτιση που είχα μέχρι τότε θα μπορούσε να με βοηθήσει στην πράξη. Συγχρόνως, η γνωριμία και η εξοικείωση με το αγγλικό αναλυτικό πρόγραμμα με οδηγούσε σε μια συνεχή διαδικασία σύγκρισης με το ελληνικό, προσπαθώντας να εντοπίσω τα «δυνατά και αδύνατα» σημεία τους. Το πιο ενδιαφέρον μέσα στη σχολική τάξη ήταν η παράλληλη διεξαγωγή ελληνικού και αγγλικού προγράμματος από ελληνίδα και αγγλίδα εκπαιδευτικούς αντίστοιχα μέσα σε μία πολυπολιτισμική τάξη. Οι μαθητές διέφεραν πολύ μεταξύ τους και η διαδικασία λήψης των ερεθισμάτων ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Μονόγλωσσα, δίγλωσσα ακόμη και τρίγλωσσα παιδιά με διαφορετικές εμπειρίες και οικογενειακό περιβάλλον μπορούσαν να κοινωνικοποιούνται και να αναπτύσσουν φιλίες με παιδιά που δεν μιλούσαν καν την ίδια γλώσσα.

Πέρα από αυτό, η κοινωνική ζωή στα πλαίσια του σχολείου, η γνωριμία με άλλους εκπαιδευτικούς και η παράλληλη πρακτική στο γραφείο εκπαίδευσης της Ελληνικής πρεσβείας, μου έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω τι προηγείτο της εκπαιδευτικής πράξης.

Επιπλέον, εξοικειώθηκα με την αγγλική γλώσσα και γνώρισα τη διαφορετική κουλτούρα και το διαφορετικό τρόπο ζωής μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Ακόμη, η γνωριμία και η συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτικούς με βοήθησε στην εύρεση εργασίας στο Λονδίνο σε συνδυασμό με μεταπτυχιακές σπουδές. Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα το Erasmus placement, σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια που θέλει να ζήσει το «διαφορετικό» σε μια ξένη χώρα και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον εργασιακό χώρο.

Ευχαριστώ πολύ το γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το πρόγραμμα ERASMUS για την πολύπλευρη στήριξη. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο