Μαρία Κότταρη, Υπότροφος ΙΚΥ για Βραχεία Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας για βραχεία μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού του ΙΚΥ, πραγματοποίησα έρευνα στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Université libre de Bruxelles (ULB) στις Βρυξέλλες. Το ερευνητικό μου έργο αφορούσε στην Διδακτορική μου Διατριβή , την οποία έχω ολοκληρώσει επιτυχώς, με θέμα την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποτροφία αυτή και η παρουσία μου στις Βρυξέλλες μου έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσω πρωτογενή έρευνα μέσω συνεντεύξεων με αξιωματούχους της ΕΕ για τη διαμόρφωση και την άσκηση της ενεργειακής πολιτικής. Επίσης, κατάφερα να ενισχύσω το θεωρητικό υπόβαθρο της Διατριβής μου μέσω των διαλέξεων που έδωσα στο Πανεπιστήμιο, της συνεργασίας με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Université libre de Bruxelles (ULB) και των συνεδρίων τα οποία παρακολούθησα. Η υποτροφία αυτή μου έδωσε , με τους τρόπους αυτούς, τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα σημαντικό επιστημονικό δίκτυο σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενεργειακής πολιτικής. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο