Οδηγός Υλοποίησης Εγκεκριμένων σχεδίων ΚΑ2/ Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων που εγκρίθηκαν το 2014

«Νέα έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης Εγκεκριμένων Σχεδίων ΚΑ2/Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων

Έχει επικαιροποιηθεί η ενότητα 5.2.2. Έλεγχος Τελικής Έκθεσης»

Μετάβαση στο περιεχόμενο