Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας -2ος Κύκλος”

 

edtgsvsde5tyg.jpg

 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ» – 2oς ΚΥΚΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατόπιν πλήθους αιτημάτων και τεχνικών προβλημάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, έως την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους να υποβάλουν ορθώς την αίτησή τους.

Αντιστοίχως, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά, μετατίθεται για τις 30 Απριλίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε στους νέους υποψήφιους διδάκτορες ότι η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας είναι 36 μήνες. Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση της διδακτορικής διατριβής συνεπάγεται αναζήτηση του συνολικού ποσού της υποτροφίας από το ΙΚΥ και το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και τη σύμβαση που υπογράφουν οι υποψήφιοι.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

  separator.png

  fa2a99fd7714764e5e597c0480a9332e_XL.jpg

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο