Προκήρυξη 4 υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδημαϊκού έτους 2014-2015) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές (συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής έτους 2014 και εγγραφή στα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Nομός Ροδόπης).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδημαϊκού έτους 2014-2015) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές (συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής έτους 2014 και εγγραφή στα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Nομός Ροδόπης).

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ.

« Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ , ΑΔΑ 6ΨΙΛ4653ΠΣ-ΒΦΞ, ΕΙΝΑΙ 26 -2- 2016 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) »

Μετάβαση στο περιεχόμενο