Προκήρυξη για Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2022

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ ανακοινώνει την προκήρυξη για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2022. Απονέμεται σε καλές πρακτικές σχεδίων Erasmus+ με θεματολογία σύμφωνη με τη θεματική προτεραιότητα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το 2022 θεματική προτεραιότητα είναι “Learning together with creativity and sustainability”.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας

Το βραβείο ξεκίνησε το 2021 και θα απονέμεται κάθε χρόνο, για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αφορά τις κατηγορίες:
•    Προσχολική εκπαίδευση
•    Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
•    Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•    Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Σκοπός του είναι η ανάδειξη εξαιρετικών διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Erasmus+ και η αναγνώριση του έργου εκπαιδευτικών και σχολείων σε εθνικό επίπεδο.
Στόχοι του βραβείου είναι:
•    Αναγνώριση επιτευγμάτων εκπαιδευτικών και σχολείων και προβολή του έργου τους.
•    Εντοπισμός και προώθηση καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης.
•    Προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και προσωπικού του σχολείου.
•    Προώθηση της προστιθέμενης αξίας για τη σχολική εκπαίδευση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Έπαθλο του βραβείου

Το βραβείο απονέμεται σε ολοκληρωμένα σχέδια Erasmus+, τα οποία έχουν αξιολογηθεί καλές πρακτικές.
Το έπαθλο έχει συμβολική αξία και δεν προσφέρει χρηματικά οφέλη στους νικητές, καθώς τα σχέδια Erasmus+ βασίζονται ήδη σε επιχορηγήσεις.

Αξιολόγηση σχεδίων

Για την αξιολόγηση και απονομή του Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ επιλέγει τα ελληνικά συντονιστικά σχέδια που:
•    Έχουν ολοκληρωθεί την περίοδο 2014-2021.
•    Διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή τους, όπως έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα υποψήφια σχολεία δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ.
Στη συνέχεια, αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης και Επιλογής ακολουθούν τα αξιολογικά κριτήρια και την αντίστοιχη βαθμολόγησή τους, όπως έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εθνικές μονάδες.
Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο