Προπτυχιακές Υποτροφίες Δευτεροβάθμιας Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε μαθητές που πρώτευσαν στις προαγωγικές ή πτυχιακές εξετάσεις των Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι ανενεργό 

Μετάβαση στο περιεχόμενο