Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης για εκπαίδευση προσωπικού ΙΚΥ και πιστοποίηση με ECDL

Μετάβαση στο περιεχόμενο