για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για δύο έτη

Μετάβαση στο περιεχόμενο