Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υποβολή Πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Το Ι.Κ.Υ. προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου Εμπειρογνώμονα Εσωτερικού Ελέγχου για την παροχή έργου Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο