Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2021 και 2022

Screenshot 746

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+  για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 194858/ΙΑ/18-12-2013), προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» (European Language Label). Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 1/09/2020 έως 30/06/2021 ή 1/09/2021 έως 30/06/2022 και θα ολοκληρωθεί με την απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών για το έτος 2021 και το έτος 2022 αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συμπληρώνοντας την φόρμα: Google form και αποστέλλοντας τα συνοδευτικά αρχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ell@iky.gr  χρησιμοποιώντας π.χ. OneDrive, TransferNow ή άλλο αντίστοιχο εργαλείο, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος τον κωδικό του σχεδίου Erasmus+ συμμετοχή στο ELL 2021 ή 2022

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.iky.gr/el/ell

Μετάβαση στο περιεχόμενο