Προτεραιότητες Στρατηγικών Συμπράξεων στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης

SXOLIKESnikokiky111.jpg

  • Αναβάθμιση του κύρους των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων μέσω της προσέλκυσης των καλύτερων υποψηφίων στο επάγγελμα και με τη στήριξη εκπαιδευτικών και διευθυντών για παροχή διδασκαλίας υψηλής ποιότητας, αντιμετώπιση της πολύπλοκης πραγματικότητας στις σχολικές τάξεις και υιοθέτηση νέων μεθόδων και εργαλείων.
  • Αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες μέσω πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας.
  • Στήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) καθώς και για την κάλυψη όλων των σπουδαστών από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο επίπεδο του ακαδημαϊκού φάσματος.
  • Βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και να διασφαλιστεί η καλή αρχή για όλους στην εκπαίδευση.
Μετάβαση στο περιεχόμενο