Πρωτοβουλία της Ε.Ε. Bauhaus : φάση συν-σχεδιασμού του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Πρωτοβουλία της Ε.Ε. Bauhaus : φάση συν-σχεδιασμού του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό σχέδιο, που  στοχεύει να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας συνδυάζοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τις αρχές της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας, της προσιτότητας και τις επενδύσεις. Πρόκειται για μια διατομεακή και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβουλία και η συμμετοχή του εκπαιδευτικού τομέα, σε όλες τις πτυχές του, είναι ζωτικής σημασίας.

Ο στόχος της φάσης σχεδιασμού είναι η διαμόρφωση της κεντρικής ιδέας μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τον εντοπισμό των πιο επειγουσών αναγκών και προκλήσεων, και τη σύνδεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Στο πλαίσιο της φάσης σχεδιασμού, η Επιτροπή θα προκηρύξει το εαρινό εξάμηνο 2021 το πρώτο βραβείο του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Σε συνέχεια της φάσης σχεδιασμού, θα ακολουθήσει ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους για τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών ιδεών bauhaus σε τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω της χρήσης κονδυλίων της ΕΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο νέος ευρωπαϊκός δικτυακός τόπος bauhaus θα είναι το βασικό εργαλείο της φάσης συν-σχεδιασμού και σας προσκαλούμε να τον επισκεφθείτε για να ανακαλύψετε τις προσφερόμενες ευκαιρίες και να συμβάλετε με τις ιδέες σας  στη  δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής κοινότητας Bauhaus. Στην κοινότητα καλούνται να ενταχθούν τόσο ενδιαφερόμενοι σε ατομικό επίπεδο, όσο και φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χαρεί να βασιστεί στην εμπειρογνωμοσύνη σας και στην ικανότητά σας να ενισχύσετε τον ουσιαστικό διάλογο σχετικά με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus τους προσεχείς μήνες.

Σας προσκαλούμε να συνεισφέρετε σε αυτή τη μοναδική διαδικασία συν-δημιουργίας!

 Για περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

Μετάβαση στο περιεχόμενο