Αναρτώνται οι πίνακες των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην  19η/01-10-2020 Συνεδρία του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο