Αναρτώνται οι πίνακες προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2023 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 37η/6-10-2022 Συνεδρία του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο