Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης για υλοποίηση δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό με τη δημιουργία, την ανταλλαγή και τη διάδοση εμπειριών και γνώσεων σχετικά με διάφορα θέματα που επηρεάζουν τον αθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- - -

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται μέσω του Προγράμματος αφορούν:

 • Συμπράξεις Συνεργασίας,
 • Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας
 • Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις.

Οι ειδικοί επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα του Αθλητισμού είναι:

 • καταπολέμηση διασυνοριακών πρακτικών που απειλούν την ακεραιότητα στον χώρο του αθλητισμού, όπως η φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), το «στήσιμο» αγώνων και η βία, καθώς και η κάθε μορφής μισαλλοδοξία και διακριτική μεταχείριση.
 • προαγωγή και στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και της διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών.
 • προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, καθώς και της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στη σπουδαιότητα της επωφελούς για την υγεία σωματικής άσκησης μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης όλων στον αθλητισμό.

- - -

Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus+, πρέπει να δοθεί έμφαση στον μαζικό αθλητισμό.

Τα σχέδια στον τομέα του αθλητισμού τα οποία υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να οδηγούν στην αύξηση της συμμετοχής σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης.

Πιο συγκεκριμένα:

 • στην αύξηση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση σε Χώρες του Προγράμματος.
 • στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στον ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της επωφελούς για την υγεία σωματικής άσκησης.
 • στην ενίσχυση της συνεργασίας των θεσμών και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης.
 • στη βελτίωση της συμμετοχής αθλητικών οργανισμών και άλλων συναφών οργανισμών από διάφορες Χώρες του Προγράμματος σε ενισχυμένα δίκτυα.
 • στη βελτίωση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού αναμένεται να συμβάλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από την Επιτροπή για την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των μειωμένων επιπέδων συμμετοχής.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού πρόκειται να περιλαμβάνει τα εξής: επίσημη έναρξη, μια εμβληματική εκδήλωση, 5 θεματικές ημέρες- καθεμία από τις οποίες θα είναι αφιερωμένη σε διαφορετικό θέμα: εκπαίδευση, χώροι εργασίας, υπαίθριοι χώροι, αθλητικοί σύλλογοι και γυμναστήρια.

Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού θα ενθαρρύνει τη διοργάνωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.

Από το 2017, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού πραγματοποιείται από τις 23 ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Εκτός από τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη διοργανώνουν και εθνικές δραστηριότητες και συντονίζουν σχετικές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο.

- - -

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο