Σταυρούλα Φαραντάκη, Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Υπότροφος ΙΚΥ

Ονομάζομαι Φαραντάκη Σταυρούλα και υπήρξα υπότροφος του ΙΚΥ, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η γνωριμία μου με το ΙΚΥ ξεκίνησε το 2008 όντας φοιτήτρια του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (2007-2011), όπου έλαβα υποτροφία και βραβείο για την επίδοση μου κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010, αντίστοιχα.

Όμως το όνειρο δεν τελείωσε εκεί. Μετά το πέρας των προπτυχιακών μου σπουδών, αποφάσισα να εξειδικευτώ περισσότερο στο χώρο της υγείας και έτσι αποφάσισα να προχωρήσω στην παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση της Υγείας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου αποφοίτησα με άριστα και ανακηρύχθηκα υπότροφος στον κλάδο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Η περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών μου, καθώς και της διπλωματικής μου συγχρηματοδοτήθηκαν από το έργο «Υποτροφίες ΙΚΥ» από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007-2013.

Σήμερα, εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα στον χώρο της υγείας, όπου εξειδικεύτηκα και ελπίζω στο μέλλον να πραγματοποιήσω και τη διδακτορική μου διατριβή.
Το απόφθεγμα πως ‘τά ἀγαθά κόποις κτῶνται’ πρεσβεύει απόλυτα την φιλοσοφία του ΙΚΥ. Το ΙΚΥ αποτέλεσε ένα καθοριστικό σταθμό στη ζωή μου και είμαι ευγνώμων για την πολύτιμη αρωγή και στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι να συνεχίσει το αξιόλογο έργο του στηρίζοντας τον τομέα της εκπαίδευσης, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες και πραγματοποιώντας τα όνειρα πολλών παιδιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο