Διοργάνωση

Ο Εθνικός Οργανισμός για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Γερμανίας  (DE03) διοργανώνει το ανωτέρω σεμινάριο το χρονικό διάστημα 11 -14 Μαρτίου 2024, στη Βόννη της Γερμανίας.

Σε ποιον απευθύνεται

Εκπρόσωποι σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ενδιαφέρον για την θεματική της Βιωσιμότητας στα σχολεία και για την υλοποίηση Erasmus+ και e Twinning σχεδίων.

Ποιους Τομείς και ποιες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ αφορά:
Αφορά τον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (SCH)

Ποια προτεραιότητα του προγράμματος Erasmus+ αφορά:
Βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης του προγράμματος (2021-27)

Πότε και πού πραγματοποιείται
Πραγματοποιείται δια ζώσης 11-14 Μαρτίου 2024, στη Βόννη της Γερμανίας.

Γλώσσα εργασίας σεμιναρίου
Αγγλική γλώσσα

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων για την Ελληνική Εθνική Μονάδα
Δύο (2)

Πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής για αξιολόγηση
Μπορείτε έως και  02 Ιανουαρίου 2024  και ώρα 24:00 να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ακολουθώντας τη διεύθυνση:
Events | SALTO (salto-et.net)

Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Περισσότερες πληροφορίες
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το TCA και την κάλυψη των δαπανών μπορείτε να ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με το 2103726374 και την κ. Φραγκουλοπούλου Γιώρμαρη ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gfragou@iky.gr.

Ενημέρωση αποτελέσματος αξιολόγησης αιτήσεων
Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο