Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+

1.png

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), έχοντας αξιολογηθεί αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και υλοποιεί σχέδια του προγράμματος ERASMUS+ (Δράση 1) για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που αφορούν τόσο στην κλασική κινητικότητα όσο και στη διεθνή κινητικότητα για την ανταλλαγή διδασκόντων και την επιμόρφωση του προσωπικού της.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΝΔ συμμετέχει σε δράσεις δικτύωσης με άλλα ιδρύματα της Ευρώπης τα οποία έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο προσανατολισμό. Το πρόγραμμα ERASMUS+ υπήρξε το εφαλτήριο για τη συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων της Ιταλίας και τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Πίζας, ένα εκ των παλαιοτέρων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ευρώπης. Το Μνημόνιο αφορά στην ανταλλαγή διδασκόντων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στην επιμόρφωση του προσωπικού τους και στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ υπογράφτηκε διϊδρυματική συμφωνία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας (Jordan University of Technology – JUST) για την ανταλλαγή διδασκόντων και την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Εν κατακλείδι, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων υπήρξε και παραμένει κύτταρο συστηματικής ναυτικής εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής) και το πρόγραμμα ERASMUS+ επικουρεί στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο