Συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας: Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023 για τις αποκεντρωμένες δράσεις στους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ErasmusPlus_2021_27-social_medias_SQ-Budget_infos-EN_2.jpg

Aναρτήθηκε η Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/IKY για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσον αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του νέου Προγράμματος Erasmus+ για το 2023, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ
Για να υποβάλει αίτηση ένας οργανισμός θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που εξηγούνται αναλυτικά για τη Βασική Δράση 1 (Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων) εδώ και για τη Βασική Δράση 2 (Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων) εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Erasmus+ για το 2023.

Kαταληκτικές ημερομηνίες:

•    Η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1-αποκεντρωμένες δράσεις στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι η 23η Φεβρουαρίου 2023 (13:00 ώρα Ελλάδος), ενώ για τη Βασική Δράση 2 καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 22η Μαρτίου 2023 (13:00 ώρα Ελλάδος).
 
•    Ειδικά για τις Συμπράξεις μικρή κλίμακας (Small-scale Partnerships) :

o    Α’ κύκλος επιλογής: 22 Μαρτίου 2023, 13:00 ώρα Ελλάδος
o    Β’ κύκλος επιλογής: 4 Οκτωβρίου 2023,13:00 ώρα Ελλάδος
 
•    Για τις αιτήσεις διαπίστευσης στους τομείς της Σχολικής, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Οκτωβρίου 2023 (13:00 ώρα Ελλάδος).

Σχετικά με τις Κεντρικές Δράσεις, για τις οποίες οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στην EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την αντίστοιχη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο