Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης της Κύπρου διοργανώνει σεμινάριο TCA “Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation” 02-04 Νοεμβρίου 2022, στην Κύπρο.

Σε ποιον απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι δραστηριοποιείστε στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Πότε και πού πραγματοποιείται

Πραγματοποιείται δια ζώσης 02-04 Νοεμβρίου 2022 στην Κύπρο.

Πώς παίρνετε μέρος

Μπορείτε έως και 27 Μαΐου 2022 να κάνετε την αίτησή σας στο tca@iky.gr.
Δηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Τα πεδία της αίτησης και η Υπεύθυνη Δήλωση (Declaration) πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το TCA και την κάλυψη των δαπανών μπορείτε να ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση «TCA Call_Cyprus_November_2022».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 2103726407 και τον κ. Τάσο Μπάρμπας ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tca@iky.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο