Θεματικό σεμινάριο Leonardo da Vinci με τίτλο: «Προωθώντας μια κοινωνία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας», 30 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα

13 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υποστηρίζοντας το έργο που προσφέρουν οι φορείς που εμπλέκονται καθημερινά με την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και κινητικής αναπηρίας, έδωσε το βήμα στους φορείς αυτούς, να παρουσιάσουν τα σχέδια που υλοποίησαν στο πλαίσιο του τομεακού Προγράμματος Leonardo Da Vinci, αλλά και να αναπτύξουν, ως οι πλέον αρμόδιοι, τις δυσκολίες πρόσβασης αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε Περισσότερα…

Διαβάστε εδώ την έκδοση του Θεματικού Σεμιναρίου…

Μετάβαση στο περιεχόμενο