Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), ιδρύθηκε το 1976 από τα Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως ανεξάρτητο πανεπιστημιακό ίδρυμα για μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία και πολιτισμό, τις οικονομικές επιστήμες, και τις νομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες.  

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), ιδρύθηκε το 1976 από τα Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως ανεξάρτητο πανεπιστημιακό ίδρυμα για μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία και πολιτισμό, τις οικονομικές επιστήμες, και τις νομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),από το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και μετά, χορήγει κάθε χρόνο υποτροφίες για την εκπόνηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου και πρόσφατα και μεταδιδακτορικής έρευνας στο Max Weber Programme.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στα τρία κατ’ ανώτατο όριο έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την επίδοση των υποτρόφων. Το τέταρτο έτος σπουδών χρηματοδοτείται απ’ ευθείας από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας. Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται από κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΚΥ.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προκηρύχθηκαν επτά θέσεις υποτροφιών. Στις 23 Φεβρουαρίου 2015, στην Φλωρεντία, συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή Προεπιλογής των αιτήσεων. Το ΙΚΥ εκπροσώπησε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Έφη Μπάσδρα οποία δήλωσε: “To Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας είναι από τα σημαντικότερα Ινστιτούτα για μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία, τον πολιτισμό, την οικονομία, την νομική, τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Συγκεντρώνει εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο και προσελκύει εξίσου εξαιρετικούς φοιτητές. Οι δυνατότητες για έρευνα σε ευρωπαϊκά θέματα είναι ανεξάντλητες καθώς στη Φλωρεντία φυλάσσονται τα ιστορικά αρχεία της ΕΕ. Το ΕΠΙΦ έχει διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στη φύλαξη και διαχείριση των αρχείων. Το ΙΚΥ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διάδοση των προγραμμάτων του ΕΠΙΦ για την προσέλκυση όσον το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων.”  

Μετάβαση στο περιεχόμενο