Τύποι Στρατηγικών Συμπράξεων

SXOLIKESnikokiky111.jpg

• Strategic Partnerships for schools only: Στρατηγικές Συμπράξεις οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο σχολεία (τουλάχιστον δύο σχολεία από δύο διαφορετικές χώρες).
• Strategic Partnerships between regions: Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ τοπικών/περιφερειακών σχολικών αρχών (τουλάχιστον δύο φορείς από δύο διαφορετικές χώρες).

Για κάθε περιφέρεια που συμμετέχει στο σχέδιο η Σύμπραξη πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
− ένα σχολείο και
− έναν φορέα που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και/ή της αγοράς εργασίας

Δείτε τον κατάλογο με τις ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές και τα σχολεία που είναι επιλέξιμα Εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο