Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκήρυξε Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος αποκλειστικά και μόνο από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/ τριών της Κύπρου το 2012, ύψους 440.933,68 € κατ΄ ανώτατο όριο.

Επισημαίνεται ότι οι υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και μέχρι εξάντλησης του ανωτέρω ποσού.

Η υποτροφία διατίθεται για τη στήριξη άριστων και οικονομικά αδύναμων φοιτητών για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Το πρόγραμμα των υποτροφιών έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015.

 


          H προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 20 Οκτωβρίου 2014.


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο