Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του 23ου Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, ακαδημαϊκό έτος 2014-15 (για ξένους υπηκόους)

deltiotupou_iky_ell_glossa_2014.jpg

 

apotelesmataell_glos_ksenon_upik1fgg1.jpg

 

apotelesmataell_glos_ksenon_upik1.jpg

 

 

apotelesmataell_glos_ksenon_upik2.jpg

apotelesmataell_glos_ksenon_upik3.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο