2 θέσεις για την τοποθέτηση στο CERN υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής μέσω του ΙΚΥ. Υποβολή αιτήσεων έως 3/11/2014

Μετάβαση στο περιεχόμενο