Χορήγηση Υποτροφιών για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής στις δότριες χώρες του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

image007 Το πρόγραμμα υποτροφιών συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Διαχειριστής της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος θα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφίες θα δοθούν σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Έλληνες ή έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τμήμα των μεταπτυχιακών τους σπουδών επιπέδου διδακτορικού, καθώς και σε ερευνητές, προκειμένου να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα σε Ιδρύματα των Δότριων Χωρών. Η χρονική διάρκεια της υποτροφίας είναι έως 18 μήνες.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο