Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης συνεργασίας με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού, ένα πρόγραμμα υποτροφιών είτε για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε για ερευνητικό έργο στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) κατηγορίες υποτροφιών α) μεταπτυχιακών σπουδών σε Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία και β) κινητικότητας μικρής διάρκειας, νέων ερευνητών, στη Γαλλία για την υλοποίηση ερευνητικού έργου.

Υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας (από έναν έως τέσσερις μήνες) στη Γαλλία, νέων ερευνητών για την υλοποίηση ερευνητικού έργου (Séjours scientifiques de haut niveau) σε εργαστήρια υπαγόμενα σε γαλλικά πανεπιστήμια ή σε γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα χορηγηθούν 58 μήνες και η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.

 

Για τη συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, μέσω της διαθέσιμης διαδικτυακής εφαρμογής, στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (IFG): https://ifa.gr/fr/bourses-sshn-2020

 

Πληροφορίες: στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726330 και 210-3726370, καθώς και στα

E-mail: gmama@iky.gr, apispa@iky.gr , nmalatesta@iky.gr

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική συνημμένη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο