Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Υποτροφίες ΙΚΥ – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Εθνική Τράπεζα θέσπισε, το 2014, πρόγραμμα υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με διάρκεια έως τρία έτη.

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων γίνεται με επιλογή κατόπιν αξιολόγησης, βάσει καθορισμένων κριτηρίων.
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόγραμμα Χορήγησης 10 Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές β’ Κύκλου (Διδακτορική Διατριβή) στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών Πρόγραμμα ΙΚΥ- ETE Ακαδ. Έτους 2014 -15

 

Πρόγραμμα Χορήγησης 5 Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές γ’ Κύκλου (Διδακτορική Διατριβή) στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του Διεθνούς και Ευρωπαικού Δικαίου. Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ ακαδ. έτους 2018-2019.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο